Volvo S60/V60/XC60/V70/XC70 - Geluiden in het interieur van het voertuig | HELLA

Volvo

S60/V60/XC60/V70/XC70

Bouwjaar: 2015 - 2018

Geluiden in het interieur van het voertuig

In het geval van bovengenoemde voertuigen kunnen tijdens de werking van het aircosysteem "stromingsgeluiden" worden waargenomen.

Deze worden meestal overgebracht via de koelmiddelleidingen van de verdamper. Om dit te verhelpen, moeten de leidingen in de buurt van de verdamper of in het interieur van het voertuig met een geschikt isolatiemateriaal worden omwikkeld. Hiervoor kan het nodig zijn om verschillende bekledingen te demonteren/monteren.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.