Porsche Cayenne - Foutcode: 16864 / P0480 en het voertuig start niet

Gegevensblad
FabrikantPorsche
VoertuigmodelCayenne
Motor4,5L V8 | M48/00 en M48/50/S
Bouwjaar2003 tot 2007
SymptoomFoutcode: 16864 / P0480 - Radiatorventilatorregeling 1, elektrische fout" | Voertuig start niet | Accu diep ontladen

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid.

Porsche Cayenne - Foutcode: 16864 / P0480 - Radiatorventilatorregeling 1, elektrische fout”

Als het bovenstaande defect wordt gedetecteerd, kan het te maken hebben met een defecte radiatorventilatormodule. Dit geldt uitsluitend voor voertuigen met twee ventilatormotoren (dubbele radiateurventilatormodule).

 

De oorzaak hiervan is een verontreiniging in de besturing, die leidt tot het automatisch in- en uitschakelen en ongewoon lange looptijden van de elektrische ventilatormotoren.

 

Volgens de voertuigfabrikant moet de volledige dubbele ventilatormodule worden vervangen. Voertuigaccu opladen, controleren en indien nodig vervangen. Fouten in het geheugen wissen.

AANWIJZING

Neem in dit verband altijd de reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!


Dit vindt u misschien ook interessant

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.