Hyundai Tucson - Motor gaat over op de noodloop | HELLA

Hyundai Tucson

2.0 CRDI R-motor Euro 5

Bouwjaar: vanaf 2004

Motor gaat over op de noodloop

Motorcontrolelampje brandt

Storingscode: P0401

Uitlaatgasrecirculatie (EGR), onvoldoende doorstroom herkend

Als bovengenoemd defect wordt gedetecteerd in verband met de van de regeleenheid uitgelezen foutcode P0401, kan de oorzaak een vervuilde uitlaatgasrecirculatiekoeler zijn.

Bij dit type motor (R) wordt de EGR-klep minder belast door condenserende stoom en koolvorming; in plaats daarvan kunnen verbrandingsresiduen verontreiniging of verstopping van de EGR-koeler veroorzaken.

Reparatie-instructies

Verwijder de EGR-koeler en reinig deze afhankelijk van de vervuilingsgraad met een geschikt reinigingsmiddel.

Als reiniging niet meer mogelijk is, moet de EGR-koeler worden vervangen.

Neem hierbij de reparatie- en onderhoudsinstructies van de voertuigfabrikant in acht.

Dit defect kan ook bij andere modellen van deze fabrikant met dezelfde motoren optreden.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.