Fiat Grande Punto - Motor start niet en instrumentengroep zonder functie

Gegevensblad
FabrikantFiat
ModelGrande Punto (199)
Bouwjaar2005 - 2012
SymptoomMotor start niet, instrumentengroep zonder functie

Belangrijke veiligheidsaanwijzing De technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid.

Let op: Aardverbinding controleren

Als de motor niet start of / en de instrumentengroep niets aangeeft wanneer het contact wordt aangezet, kan de oorzaak een defecte massaverbinding in de motorruimte zijn. Om dit te verhelpen, moet de massaverbinding van de accu naar de carrosserie en ook de verbinding van de carrosserie naar de versnellingsbak / motor (zie afbeelding) worden gecontroleerd. Hier is het belangrijk de verbindingen los te maken en zowel de kabels als de contactoppervlakken nauwkeurig te onderzoeken.

AANWIJZING

Zo nodig moeten de aardkabels worden vervangen, de contactoppervlakken gereinigd en tegen corrosie beschermd.


DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.