BMW i3 (I01) - Storing van de centrale elektrische installatie | HELLA

BMW

i3 (I01)

Bouwjaar: 2013

Storing van de centrale elektrische installatie

Stuurbekrachtiging, radiateurventilator en rijdynamiekregeling werken niet

Als het bovengenoemde probleem wordt gedetecteerd, kan een mogelijke oorzaak zijn dat de zekeringen niet correct/volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd.

Reparatie-instructie

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

Als er geen verdere storingen worden gevonden, moet de B+ verdeler (zekeringskast) worden vervangen, deze bevindt zich rechts in de motorruimte (boven de accu).


Onderdeelnummer reserveonderdeel

-Zekeringskasten OE Nr. 61 14 9 321 027

AANWIJZING:

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!


Opgelet: elektrisch voertuig!

Hoogspanningscomponenten, er bestaat gevaar voor ongelukken en verwondingen (elektrische schokken)!

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.