BMW i3 (I01) - Storing van de centrale elektrische installatie | HELLA

BMW

i3 (I01)

Bouwjaar: 2013

Storing van de centrale elektrische installatie

Stuurbekrachtiging, radiateurventilator en rijdynamiekregeling werken niet

Als het bovengenoemde probleem wordt gedetecteerd, kan een mogelijke oorzaak zijn dat de zekeringen niet correct/volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd.

Reparatie-instructie

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

Als er geen verdere storingen worden gevonden, moet de B+ verdeler (zekeringskast) worden vervangen, deze bevindt zich rechts in de motorruimte (boven de accu).


Onderdeelnummer reserveonderdeel

-Zekeringskasten OE Nr. 61 14 9 321 027

AANWIJZING:

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!


Opgelet: elektrisch voertuig!

Hoogspanningscomponenten, er bestaat gevaar voor ongelukken en verwondingen (elektrische schokken)!

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.