BMW 3-serie (E90/E91/E92) - Onvoldoende vermogen van het aircosysteem | HELLA

BMW

3-serie (E90/E91/E92)

X5 (E70)

X6 (E71)

Onvoldoende vermogen van het aircosysteem

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het bij zeer vochtig weer en een langere rijduur gebeuren
dat de airconditioning alleen nog warme lucht levert.

Als de airconditioning 10-15 minuten uitgeschakeld, functioneert deze daarna gedurende een bepaalde tijd weer normaal.

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een niet correct afgedichte verdampertemperatuursensor.

Door de valse lucht en de daarmee verbonden onjuiste meetwaarden kan de verdamper bevriezen.

Om dit probleem te verhelpen, dient de temperatuursensor, die bijvoorbeeld bij de E90/91/92 toegankelijk is vanuit de beenruimte aan passagierszijde, worden uitgebouwd en afgedicht. Daarvoor moet eerst de afdekking onder het handschoenenkastje worden verwijderd
(afbeelding 1). De sensor, die zich aan de rechterkant van de verdamperkast bevindt, is nu zichtbaar (afbeelding 2).

De verdere handelwijze is als volgt:

  • Connector van de sensor lostrekken
  • Sensor uitbouwen
  • Schuimrubberstroken op maat snijden (afbeelding 3) en vastplakken

Erop letten dat de meetcel van de sensor niet wordt afgeplakt (afbeelding 4)

  • Sensor inbouwen en connector aansluiten
  • Afdekking monteren
  • Werkingscontrole uitvoeren

Afbeelding 1

 

Afbeelding 2

 

 

Afbeelding 3

 

 

Afbeelding 4

 

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.