BMW 1-serie - Geluiden bij ingeschakelde airconditioning | HELLA

BMW

1-serie (E81/82/87/88)

Bouwjaar: 2007 - 2008

Motor: N43 B16A/AA

Geluiden bij ingeschakelde airconditioning

Bij bovengenoemde voertuigen kan een onjuiste hoeveelheid koudemiddel bij ingeschakelde airconditioning tot geluiden leiden.

Brom- of dreungeluiden kunnen worden veroorzaakt door een onvoldoende of te ver gevulde airconditioning.

Ook als er tijdens het rijden bij een motortoerental tussen 900-1100 omwentelingen (en ingeschakelde AC) trillingen in het stuurwiel optreden, wijst dat vaak op een onjuiste hoeveelheid koudemiddel.

Om dit probleem te verhelpen, moet het koudemiddel worden afgezogen en moet het systeem vervolgens weer met de door de fabrikant voorgeschreven hoeveelheid koudemiddel worden gevuld.

Deze informatie kan eventueel ook op andere bouwjaren en motortypen worden toegepast.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.