Verschil in dikte van de remschijf controleren | HELLA PAGID

Algemeen

In het kader van het opsporen van storingen van het remsysteem kunnen controlemaatregelen, zoals de controle op verschil in dikte (verschillende schijfsterkte) van de remschijf nodig zijn. Het verschil in dikte kan uitsluitend met een geschikt meetgereedschap worden gecontroleerd.

Dit kan met toereikende precisie worden gedaan met een micrometerschroef met een meetprecisie van ± 0,001 mm.

Het maximaal toegestane verschil in dikte bedraagt 0,015 mm.

Een controle is alleen relevant bij normaal versleten of nieuwere remschijven.

Controle

De volgende stappen worden aanbevolen.

  1. Remschijf voorbereiden voor de controle. Hiervoor indien nodig remzadel en remzadelhouder demonteren
  2. De frictievlakken van de remschijf reinigen
  3. De remschijfdikte op meerdere meetpunten aan de buitenrand van de remschijf, ca.10 – 15 mm onder de buitenste frictieradius, bepalen
  4. Meetwaarden noteren en vergelijken

Het verschil tussen de kleinste en grootste meetwaarde is het verschil in dikte.

Reparatie-instructie

Afhankelijk van het voertuigtype kan een verschil in dikte van 0,015 mm al tot wrijving van de rem leiden.

Neem in dit verband de gegevens in de onderhouds- en reparatiehandleidingen van de desbetreffende voertuigfabrikant in acht.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.