Trillingsdempergewicht bij het remzadel | HELLA PAGID

Algemeen

Wanner een motorvoertuig vanuit de beweging wordt geremd, treden er trillingen op bij het remzadel. Deze trillingen produceren vibraties die tot onaangename remgeluiden kunnen leiden. Om deze ongewenste trillingen te dempen (verhelpen), worden extra gewichten aan de betroffen component gemonteerd. Deze gewichten worden aangeduid als trillingsdempergewichten.

Taak

Een extra aan het remzadel gemonteerde trillingsdempergewicht verhoogt het totale gewicht en reduceert zodoende de resonantiefrequentie van de component. Naar gelang het ontwerp en de positionering van het gewicht kunnen geluiden doelgericht worden gereduceerd of volledig worden verholpen.

Het ontwerp van het gewicht kan variëren afhankelijk van de voertuigfabrikant en het remsysteem.

Voorbeeld:

  • Fiat Punto achteras ( afb.1)
  • Opel Astra achteras (afb. 2)

Montage-instructie

In de fabriek door de voertuigfabrikant gemonteerde trillingsdempergewichten

moeten in geval van een vervanging van het remzadel aan de nieuwe component worden gemonteerd. Beschadigde trillingsdempergewichten moeten worden vervangen en mogen in geen geval zonder vervanging worden gedemonteerd.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.