Service-informatie | HELLA PAGID

"Better Brakes Rule"

De Amerikaanse staten Californië en Washington hebben een nieuwe wet aangenomen, die betrekking heeft op de milieuvriendelijkheid van remvoeringen en remblokken van auto's. Op grond van deze wet, beter bekend als de "Better Brakes Rule", zijn fabrikanten van frictiematerialen voor remmen verplicht om hun producten te registreren. Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle in Californië verkochte producten, die na dit moment zijn geproduceerd, voorzien van een milieucode.

Met ingang van 1 januari 2015 is in de staat Washington markering van zowel producten als verpakkingen (etiketten) verplicht. De milieucode op het product bestaat uit een combinatie van het productiejaar en een letter ("A", "B" of "N") die aangeeft in welke mate het product voldoet aan de eisen.

Deze letter wordt toegekend door een officiële certificeringsinstantie (NSF) op basis van testresultaten van een geaccrediteerd, onafhankelijk laboratorium.

Binnen deze eisen is het kopergehalte van remvoeringen als volgt geclassificeerd:

  • A = > 5,00 %
  • B = 0,50 – 5,00 %
  • N = < 0,50 %

Markeringen op de remvoering

  1. ECE-nummer
  2. VS-materiaalsleutel, indien beschikbaar
  3. Hella Pagid artikelnummer
  4. Chargenummer
  5. Milieucode
  6. Artikelnummer

Markeringen op de verpakking

Op de verpakking worden de volgende afbeeldingen gebruikt (bladsymbool) om aan te geven in welke mate het product voldoet aan de eisen:

Om te voldoen aan de "Better Brakes Rule"-wetgeving, heeft Hella Pagid alle producten die mogelijk in de VS worden verkocht, al laten certificeren en voorzien van de betreffende milieucode.

Om tevens te voldoen aan de richtlijnen van de staat Washington, zal Hella Pagid in de loop van 2014 het getoonde bladsymbool integreren op de etiketten van de betroffen producten.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.