Schlag van de wielnaaf controleren | HELLA PAGID

Algemeen

In het kader van het opsporen van storingen van de schijfreminstallatie en vóór de montage van nieuwe remschijven moet de controle van de vlakloop van de wielnaaf volgens de voorschriften van de voertuigfabrikant erbij betrokken worden.

Controle van de wielnaaf

Om de schlag van de wielnaaf te controleren bevelen wij de volgende stappen aan.

Wielnaaf voorbereiden:

 • Oppervlak op corrosie en beschadigingen controleren
 • Schroefdraad op beschadigingen controleren
 • Verontreinigingen en corrosiesporen verwijderen
 • Het contactvlak van de wielnaaf moet een onbeschadigd, roestvrij, schoon en blank metalen oppervlak hebben.

Controle:

 1. Meetklok met een houder aan de veerpoot bevestigen
 2. Meetklok op de buitenrand van de wielnaaf uitlijnen
 3. Wielnaaf langzaam en gelijkmatig in rijrichting draaien
 4. Meetwaarden aflezen

De afwijkingen mogen, gemeten over meerdere wielomwentelingen, niet groter zijn dan 0,03mm. Bij grotere afwijkingen moet de naaf worden vervangen.

Onderhoudsinstructie

 • Deze controle moet vóór de montage van de nieuwe remschijven worden uitgevoerd
 • Oneffenheden op het contactvlak van de wielnaaf kunnen tot het kromtrekken van de remschijf en daardoor tot een schlag leiden!
 • Een kleine slag in de wielnaaf leidt tot een dubbel zo grote slag aan de buitenrand van de remschijf

Neem in dit verband altijd de gegevens in de onderhouds- en reparatiehandleidingen van de desbetreffende voertuigfabrikant in acht.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.