Rota LED zwaailcht | HELLA

Producteigenschappen

Hoge levensduur

Het zwaailicht heeft geen bewegende onderdelen, zoals een draaispiegel, etc. Daardoor is er geen sprake van slijtage en heeft het zwaailicht een zeer hoge betrouwbaarheid.


Montage-instructies

Bij de montage van de vaste opbouwvariant

moet er op worden gelet dat de kabeldoorvoer
naar het interieur wordt afgedicht. Dit kan bijv.

met een geschikte rubbertule of carrroserie-
kit gebeuren.

Bij het gebruik van de magneetvariant, moet rekening worden gehouden met enkele punten, zie afb.


Technische instructies

Let op:

Het zwaailicht moet met een zekering van 5 A
worden afgezekerd!

Productoverzicht

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.