Remvloeistof | HELLA PAGID

Taak

Remsystemen zijn complexe producten waarbij vele elementen soepel met elkaar moeten samenwerken om de remmen ook in extreme situaties veilig te laten functioneren. Hierbij speelt de remvloeistof een zeer belangrijke rol, aangezien deze via hydraulische druk de pedaalkrachten op het remsysteem overbrengt.

Om deze rol te kunnen vervullen, mag de werking van de vloeistof op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid afnemen. De remvloeistof moet dus bestand zijn tegen lage temperaturen, zodat deze niet te stroperig wordt of zelfs bevriest. Bij hoge temperaturen mag de vloeistof onder geen voorwaarde beginnen te koken, omdat de luchtbellen die dan optreden, de remwerking kunnen verslechteren. Verdere noodzakelijke eigenschappen van de remvloeistof zijn corrosiebescherming, smering en een goede compatibiliteit met de verschillende materialen binnen het remsysteem. Er moet te allen tijde voldoende, in goede staat verkerende remvloeistof aanwezig zijn om de werking en verkeersveiligheid van het voertuig te waarborgen.

Kookpunt en viscositeit

Remvloeistof (DOT 3, DOT 4, DOT 4LV, DOT 5,1) is op een polyglycolverbinding gebaseerd en is hygroscopisch. Dat betekent dat de remvloeistof vocht uit de omgeving opneemt. Dit geschiedt doorgaans door diffusie via de remslang of het expansievat. Hoe ouder de onderdelen, hoe hoger de doorlatendheid. Als het watergehalte in de remvloeistof te hoog is, daalt het kookpunt. Om deze reden zijn het droog kookpunt, het nat kookpunt en ook de viscositeit van een remvloeistof zeer belangrijk.

Droog kookpunt:

Het droge kookpunt is het kookpunt van een nieuwe remvloeistof uit een verzegelde verpakking dat nog geen water bevat.

Nat kookpunt:

Het natte kookpunt is het kookpunt dat wordt bereikt bij een onder gedefinieerde omstandigheden met 3,5% (gewichtsprocent) water vermengde remvloeistof.

Viscositeit:

De viscositeit is een maatstaf voor de stroperigheid van een vloeibare stof. Hoe hoger de viscositeit, hoe dikker (minder vloeibaar) een vloeistof is; hoe lager de viscositeit, hoe dunner (vloeibaarder) deze is.

Naarmate de temperatuur toeneemt, neemt de stroperigheid van de meeste stoffen af. Bij remvloeistoffen die op moderne voertuigen met ESP en ABS zijn afgestemd (DOT 4 LV en DOT 5.1), is de viscositeit bijzonder relevant, omdat hierbij ook bij lage temperaturen een relatief hoge vloeibaarheid gewenst is.

DOT-classificatie

Om te kunnen bepalen of remvloeistoffen voor wat betreft deze criteria aan de veiligheidsrelevante eisen voldoen, zijn er bepaalde minimumnormen vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat deze worden nageleefd, is er een internationaal bindende classificatie van het DOT (“United States Department of Transportation”), die door de fabrikanten in acht moet worden genomen.

DOT-classificatie

DOT 3

DOT 4

DOT 4 LV

DOT 5,1

Droog kookpunt

>205

(229)

>230

(268)

>230

(267)

>260

(269)

Nat kookpunt

>140

(149)

>155

(163)

>155

(172)

>180

(187)

Viscositeit bij

100°C [mm²/s]

< 1,5

(1,95)

< 1,5

(2,34)

< 1,5

(2,1)

< 1,5

(2,16)

Viscositeit bij

-40°C [mm²/s]

<1500

(1200)

<1800

(1315)

<1800

(675)

<900

(810)

(Tussen haakjes: testresultaten HELLA PAGID remvloeistof)

Onderhoudsinstructie

Voor een optimale remwerking en de hoogste veiligheid adviseert HELLA PAGID de volgende verversingsintervallen:

  • DOT 3: om de 12 maanden
  • DOT 4, DOT 4 LV, DOT 5.1: om de 24 maanden

Gebruik alleen remvloeistoffen die in het onderhoudsboekje of op het deksel van het expansievat van het desbetreffende voertuig zijn aangegeven.

Bovendien moeten het remsysteem en in het bijzonder de remslangen in het kader van de servicebeurten regelmatig op lekkages worden gecontroleerd.

Assortiment en verpakkingen

HELLA PAGID remvloeistoffen wordt in de volgende verpakkingen aangeboden:

Type

Artikelnummer

Verpakking / liter

DOT 3

8DF 355 360-071

1,00

DOT 4

8DF 355 360-001

0,25

DOT 4

8DF 355 360-011

0,50

DOT 4

8DF 355 360-021

1,00

DOT 4

8DF 355 360-031

5,00

DOT 4

8DF 355 360-041

20,00

DOT 4 LV

8DF 355 360-051

1,00

DOT 4 LV

8DF 355 360-061

5,00

DOT 5,1

8DF 355 360-081

0,50

DOT 5,1

8DF 355 360-091

1,00

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.