Mercedes - Benz - Xenon koplampen | HELLA

Mercedes - Benz

Xenonlamp met geïntegreerde ontsteker

Bedrijfsminutenteller uitlezen/ op nul zetten

Bij sommige varianten wordt de informatie over de bedrijfsminuten van de xenonlampen opgeslagen in de voedingsmodule van de xenonkoplamp.

Oplossing:

alvorens de xenonlamp te vervangen, moeten de gebruiksminuten worden uitgelezen. Deze informatie kan worden gelezen met behulp van een geschikt diagnostisch apparaat.

Na het vervangen moet de bedrijfsminutenteller op nul worden gezet. (Afb.1).

Aanbeveling:

- Vervang de lichtbronnen per paar

- Als de bedrijfstijd >120000 minuten is, vervang dan de xenonlampen.

Voorbeeld: (afb.1)

Hella-Gutmann mega-mac's

Afb. 1

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.