Geleidingsplaat van remblok | HELLA PAGID

Algemeen

Bij sommige remklauwvarianten worden remblokgeleidingsplaten toegepast.

Deze zijn nodig voor de geluidsontkoppeling en de juiste positionering van de remblokken.

Daarom is het raadzaam ook deze, doorgaans van roestvrij staal vervaardigde geleidingsplaten in het kader van een reparatie zorgvuldig te controleren.

Gevolgen bij uitval

Onder de geleidingsplaten kunnen zich verontreinigingen en corrosie ophopen, die tot het opbollen van de platen kunnen leiden. Hierdoor kunnen de remblokken in de geleidingen worden vastgeklemd. Zodoende is bij de niet-bediende rem mogelijk geen vrije ruimte (speling) meer aanwezig. Dit leidt zowel in ongeremde als geremde toestand tot thermische overbelastingen en voortijdige slijtage van het remblok en een grotere geluidsontwikkeling.

Montage-instructie

De geleidingsplaten moeten bij elke vervanging van de remblokken worden vernieuwd.

· Contactvlakken op de remklauwhouder reinigen en invetten

· Contactvlak van het remblok op de geleidingsplaat invetten

· Uitsluitend metaalvrije smeermiddelen voor continue smering van de remsystemen gebruiken

Aanwijzing!

Deze informatie heeft niet alleen betrekking op de weergegeven geleidingsplaat, maar geldt ook voor alle andere varianten.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.