Dagrijlichten | HELLA

Capillaire werking

Een eerder onbekend thema is de capillaire werking bij lichten. Maar dit verschijnsel is vaker dan men zou denken ervoor verantwoordelijk dat water in een licht binnendringt en zich daar verzamelt. Capillaire werking beschrijft de eigenschap van vloeistroffen om zich in nauwe buizen of scheuren met variërende kracht uit te breiden. Bij een elektrische kabel kan capillaire werking zo begrepen worden dat de watermoleculen en moleculen van de kabelommanteling elkaar aantrekken. En hoe nauwer een capillair (capillair = nauwe holle ruimte) is, des te sterker is de aantrekking.

Opdat de capillaire werking zou optreden, moet eerst een eerste keer water in de kabel lopen. De oorzaak daarvoor ligt hoofdzakelijk in een niet waterdichte stekkerverbinding. Eenvoudige vlakstekkers, insnijverbinders (stroomdieven) enz. bieden de kabel onvoldoende bescherming tegen vochtigheid (z. afb. 1).

Zo kan water via de niet- of slecht geïsoleerde kabel onder de kabelommanteling (isolering) in de kabel binnendringen (z. afbeelding 2).

Het is amper te geloven, maar door de capillaire werking in de kabel, stroomt het vocht tussen de koperstrengen en de kabelommanteling tot in de lamp (z. afb. 3). De koperstrengen zijn door de corrosie duidelijk ingekleurd en daarom gemakkelijk te herkennen.

Daarom moeten steeds waterdichte stekker- en kabelverbindingen, zoals bijv. de superseal stekker (z. afb. 4) gebruikt worden.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4


Juiste montage van kabelleidingen

Door de capillaire werking moet niet alleen op de juiste stekkerverbinding gelet worden, maar ook op een juiste plaatsing van de aansluitkabel. De stekkerverbindingen moeten zo horizontaal mogelijk bevestigd worden aan de carrosserie of aan de bevestigingsdelen. Zo kan het sproeiwater optimaal van de stekkerverbinding aflopen (z. afb. 5).

Indien de stekkerverbinding verticaal wordt ingebouwd, bestaat het gevaar dat er zich water in de respectieve kabelopeningen verzamelt en mettertijd doordringt tot de contactstekkers (z. afb. 6)

Bijzonder belangrijk is ook de ,,tochtvrije’’ plaatsing van de kabel. Indien dat niet het geval is, kan het naargelang de bouw van de lamp gebeuren dat de bekledings- of dichtmassa van de kabels los raakt en via de ontstane openingen vocht in de lamp kan binnendringen (z. afb. 7).

Op basis van de ervaringen, die over de jaren van de lampenontwikkeling en hun bekabeling verzameld werden, heeft Hella de speciale montagespray MPS 100 (afb. 8; artikelnr.: 9XH 184 965-802) ontwikkeld. Dankzij de spray worden de dichtingen en O-ringen soepel gehouden. Een verbrossing of verharding wordt effectief voorkomen. De smeerstof bezit een hoge adhesie en bevochtigt de besproeide delen gedurende lange tijd!

Effect:

Penetreert en verdringt vocht, water en andere vloeistoffen tot 100% zonder met deze te emulgeren. Vormt een duurzame beschermlaag op alle behandelde onderdelen. Beschermt zonder enige interferentie met het elektrisch contact en de geleidbaarheid. Voorkomt effectief kortsluitingen na waterschade. Verlengt de levensduur van elektronische en elektromechanische apparatuur in gebieden met hoge luchtvochtigheid of kustgebieden en houdt deze functioneel en soepel. Is resistent en beschermt tegen agressieve, chloorhoudende dampen en zilte lucht. Behoudt alle metalen en kunststoffen. De spray is 100% siliconenvrij!

Toepassing:

De Hella MPS 100 montagespray beschermt en isoleert alle elektronische en elektromechanische componenten permanent voor lekstromen, kortsluitingen en corrosie die door sproei- en condenswater, vollopen of hoge luchtvochtigheid veroorzaakt worden. Bij uitstek geschikt als contact- en montagespray. Kan zowel preventief alsook voor reparatie gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing:

Bus vóór gebruik goed schudden. Te behandelen delen inspuiten. 5-10 minuten laten inwerken. Niet gebruiken bij ingeschakelde apparaten of draaiende motoren. Bus spuit ook via kop.

Gebruiksmogelijkheid:

Auto, vrachtwagen, landbouw, boot, caravan, motor, quad, fiets, modelbouw, huishouden, vrije tijd, hobby, tuin, industrie, productie, service, installatie.

Afb. 5

Afb. 8

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.

HELLA is de vriend van de werkplaats –
De auto zo snel mogelijk weer op de weg brengen

Volg HELLA
Toon nummer
Voordat ze gaan! Een snelle vraag:
Weet u al dat HELLA koplampen aanbiedt?