Compressibiliteit | HELLA PAGID

In veel publicaties over de ECE-R90-goedkeuring wordt het begrip compressibiliteit genoemd.

Wat wordt daaronder verstaan?

Onder compressibiliteit verstaat men de "samendrukbaarheid" van de remblokken. Hiermee wordt gecontroleerd hoe sterk de dikte van het remblok onder druk verandert. De waarde wordt gemeten in μm. Een μm is een duizendste mm.

Deze eenheid geeft al aan hoe weinig een remblok zich eigenlijk laat samendrukken. Desondanks zijn hier significante verschillen mogelijk, die de bestuurder kan horen of voelen.

Een hoge compressibiliteit wijst op een "zacht" remblok. Zachte remblokken zijn doorgaans goed voor het remcomfort (piepen/schokken). Als de remblokken echter te zacht zijn, voelt de bestuurder een lange pedaalweg. Dat houdt in dat de bestuurder het pedaal zeer ver moet intrappen om de gewenste remwerking te bereiken. Dit biedt geen goed en veilig gevoel tijdens het remmen. Bovendien kunnen de remblokken bij een sterke remingreep te sterk tegen de remschijven slijpen. Hierdoor treedt tijdelijk een verhoogde slijtage bij de remblokken en remschijven op, evenals een verhoogd brandstofverbruik.

Een lage compressibiliteit betekent dat er sprake is van een "hard" remblok. De hiervoor beschreven nadelen van te zachte remblokken treden hierbij niet op. Wel is hierbij een grotere kans dat de remmen piepen of bij het remmen op hogere snelheden beginnen te schokken. De inzittenden van het voertuig merken dit door een trillend stuurwiel of in het rempedaal. In extreme gevallen kan het schokken van de remmen ook hoorbaar zijn als een gebrom.

Het is in deze gevallen zaak de kunst om afhankelijk van het voertuig en het remsysteem de juiste hardheid voor het remblok te vinden. Deze kan door uitgebreide metingen en testritten worden vastgesteld.

Illustratie van de testprocedure:

Het remblok (2) wordt met de frictiezijde op een massieve, geslepen en verwarmbare staalplaat (1) gelegd. Via een zuigeradapter (3) die geschikt is voor de in de rem toegepaste zuiger, drukt de meetzuiger van het testapparaat (4) het remblok samen. De kracht waarmee het remblok wordt samengedrukt, komt overeen met een remdruk van 160 bar. Een wegopnemer (5) meet hoe ver het remblok kan worden samengedrukt. De meting wordt uitgevoerd bij kamertemperatuur en bij een 400°C hete staalplaat. Het verschil mag bij kamertemperatuur max. 2% en bij 400°C max. 5% van de remblokdikte bedragen.

Afbeelding:

De compressibiliteitswaarden van de remblokken die door Hella Pagid worden verkocht, liggen beduidend onder de grenswaarden die in ECE-R90 door de wetgever zijn vastgelegd.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.