Afschuifsterkte | HELLA PAGID

Controle van de afschuifsterkte

In veel publicaties over de ECE-R90-goedkeuring wordt het begrip afschuifsterkte genoemd.

Wat wordt daaronder verstaan?

De afschuifsterkte controleert de sterkte van de verbinding tussen het frictiemateriaal en draagplaat van het remblok. Tijdens de test wordt opzettelijk zoveel kracht uitgeoefend dat het frictiemateriaal van de draagplaat wordt losgetrokken.

Het doel van deze test is te voorkomen dat het frictiemateriaal tijdens de levensduur van het remblok van de draagplaat loskomt. Hierdoor zou het remsysteem plotseling volledig kunnen uitvallen.

In de volgende afbeelding wordt de testprocedure nader toegelicht:

  1. Remblok
  2. Afschuifmes
  3. Tegenhouder
  4. Bevestigingsvoorziening
  5. Aandrukkracht
  6. Afschuifkracht

Het remblok (1) wordt in een bevestigingsvoorziening (4) aangebracht en daar met een tegenhouder (3) onder een geringe kracht gehouden.

Het afschuifmes (2) wordt tegen het frictiemateriaal geschoven, waarna de afschuifkracht geleidelijk zo ver wordt verhoogd tot het frictiemateriaal van de draagplaat van het remblok wordt afgescheiden.

De afschuifsterkte is het quotiënt van de gemeten kracht op het moment van afscheiding van het remblokmateriaal en het oppervlak van het frictiemateriaal.

De EU-richtlijn ECE-R90 vereist een minimale afschuifsterkte van 250 N/mm². Deze waarde wordt door al onze producten beduidend overschreden.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.