Volvo V70 - Motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

Volvo

V70 (BW)

Bouwjaar: 2007 - 2015

Motor: 2,0 Diesel

Vermogensverlies / Gefluit /

Motorcontrolelampje gaat branden

Als bij bovengenoemde voertuigen vermogensverlies optreedt, wordt dat mogelijk veroorzaakt door een slecht bevestigde slang op de intercooler.

Gefluit tijdens de acceleratiefase en gelijktijdig vermogensverlies bij de motor zijn vaak een indicatie voor defecten of storingen op het vlak van de intercooler. Daarom moeten in principe alle slangverbindingen op stevige aanbrenging worden gecontroleerd. In dit geval kan een losse slang bij de uitlaat van de intercooler verantwoordelijk zijn voor de problemen.

Om het probleem te verhelpen moet de slang worden losgekoppeld en moeten de contactvlakken worden gereinigd. Vervolgens moet een strook butylrubber van ca. 15 cm lengte op de aansluiting van de intercooler worden geplakt. Hierna kan de slang weer worden aangebracht en met een nieuwe slangklem worden vastgezet. Ten slotte wordt de slang op stevige bevestiging gecontroleerd en wordt een testrit uitgevoerd.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.