Volvo V60 - Vervanging van knipperlichten/ richtingaanwijzers gloeilampen | HELLA

Volvo

Volvo V60

Jaar: 2010 - 2013

Vervanging van knipperlichten/ richtingaanwijzers gloeilampen

Om de gloeilampen van de voorste richtingaanwijzers te vervangen, verwijdert u de koplamp(en) uit dit voertuig.

Afbeelding 1 toont het vooraanzicht van een Volvo V60.

Afb.1

Om de koplamp vanuit de motorruimte te verwijderen, trekt u de borgpennen (afb. 2) naar boven en trekt u de koplamp voorzichtig naar voren uit de behuizing (afb. 3).

Afb. 2

Afb. 3

Verwijder de afdekking/beschermkap van de gloeilamp voor de richtingaanwijzer aan de achterzijde van de koplamp en trek de lamphouder eruit (afb. 4). Vervang vervolgens de HY21W-lamp (afb.5), druk deze licht in de lamphouder en draai hem tegelijkertijd om.

Afb. 4

Afb. 5

Montage in omgekeerde volgorde.

Zorg ervoor dat de afdekking/beschermkap correct is aangebracht om het binnendringen van water of vuildeeltjes te voorkomen.

Voer een functiecontrole uit, controleer de afstelling van de koplampen en stel deze zo nodig correct af.

Aanwijzing:

- Voordat u de gloeilamp vervangt, moet u de systemen loskoppelen van de stroomtoevoer, het contact uitschakelen en de transpondersleutel verwijderen.

- Raak bij het vervangen van de lamp het glas van de gloeilamp niet met uw vingers aan.

Let op:

Xenon koplampen - hoogspanning.

De toepassings- en veiligheidsinstructies in acht nemen.Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.