VW Touareg - Instabiel rijgedrag | HELLA

VW

Touareg

(7P5)

Motorcode: CNRB

Bouwjaar: 2013

Instabiel rijgedrag

Elektrische storingen

Als het bovenstaande probleem wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak een beschadigde kabelboom in de motorruimte zijn.

In dit geval kan er contact zijn tussen de kabelboom van de motor (afbeelding pos. 2) en de drukleidingbehuizing (afbeelding pos. 3).

Dit kan leiden tot schade aan de kabelboom (afbeelding, pos. 2) en vervolgens de genoemde storingen veroorzaken.

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

Repareer of vervang eerst de beschadigde kabelboom (zie foto pos. 2) volgens de instructies van de autofabrikant.

Als er geen verdere storingen meer worden herkend, kan een afstandsring (afbeelding, pos. 1) (OE-nr. N 107 162 01) worden gebruikt als bescherming tegen nieuwe beschadigingen.

Daarna moeten een testrit en een nieuwe foutcodelezing worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.