VW Golf 4 - Motor gaat kort na het starten uit | HELLA

VW

Golf 4 (1J)

Modeljaar: 2002

Alle modellen met dashboardmeters Bosch RB8

Motor gaat kort na het starten uit

Bij b.g. automodellen kan de motor kort na het starten vanzelf afslaan. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een defect van de startonderbreker.

Door spanningsimpulsen bij het inschakelen van de ontsteking worden sporadisch storingen in de dashboardmeters veroorzaakt.

De gegevensuitwisseling tussen de dashboardmeters en de startonderbreker wordt dan in sommige gevallen belemmerd. Als er in het foutengeheugen codes als

17978 (P1570) = motorregeling, startonderbreker geblokkeerd
en/of
18058 (P1650) = Databus, dashboardmeters - geen signaal

aanwezig zijn, betekent dit dat de dashboardmeters defect zijn. Dit kan worden verholpen door de meters te vervangen door aangepaste dashboardmeters.

Let op: na vervangen van de dashboardmeters moet de startonderbreker opnieuw worden geprogrammeerd met behulp van een geschikt diagnoseapparaat.Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.