VW Golf 3, Vento, Polo - Ongelijkmatig lopende motor resp. motor met hoog toerental | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Motorcode: AEE, AEX

Bouwjaar: 1995-1999

Ongelijkmatig lopende motor resp. motor met hoog toerental

Foutcode:

533 “Onjuist signaal stationair regelsysteem”

Als bij deze voertuigtypes bovengenoemde fout met de genoemde foutcode wordt geconstateerd, kan een sterk vervuilde gasklep door koolafzetting de oorzaak zijn.

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen.

  1. Demonteer en reinig de gasklep en monteer deze vervolgens opnieuw.
  2. Breng de motor op bedrijfstemperatuur en voer met behulp van mega macs onder het menupunt Basisafstelling een basisafstelling van de gasklep uit.

Neem hierbij de demontage- en montage-instructies van de voertuigfabrikant in acht.Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.