Toyota RAV 4 - Waarschuwingszoemer voor autogordels | HELLA

Toyota RAV 4

Bouwjaar: 2006 t/m 2009

Waarschuwingszoemer voor autogordels

Waarschuwingslampje voor autogordels

Als bij deze auto's,

- bij onbezette bijrijdersstoel -

- bijrijdersstoel zonder passagier -

het waarschuwingslampje en de -zoemer voor de autogordels worden geactiveerd, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een te hoge gevoeligheid van de stoelsensor van de bijrijdersstoel (waarmee wordt vastgesteld of de stoel bezet is).

Aanwijzing voor oplossen van het probleem:

- Monteer een vervangende stoelsensor in de bijrijdersstoel.

Vervangend onderdeel (VO):

- Stoelbezettingssensor – rechts sturend:

- 1 stuk: VO-nr.: 71052-42061

- Stoelbezettingssensor – links sturend:

- 1 stuk: VO-nr.: 71051-42041

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.