Toyota Prius - Overbelasting van de hybride-regelelektronica | HELLA

Toyota

Prius

Bouwjaar: vanaf 2009

Overbelasting van de hybride-regelelektronica

Bij de bovengenoemde voertuigen kan na sterke acceleraties het noodloopprogramma worden geactiveerd.

Als gevolg van te sterke acceleratie-acties kan de hybride-regelelektronica overbelast raken en het voertuig in het noodloopprogramma worden geschakeld.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen via de service-actie op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt bij de betroffen voertuigen een software-update uitgevoerd.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.