Suzuki Vitara II - Geluiden van de aircocompressor | HELLA

Suzuki

Vitara II

Bouwjaar: vanaf 2008

Met schotten-compressor

Geluiden van de aircocompressor

Bij de hierboven genoemde voertuigen kunnen na de koude start van de motor compressorgeluiden voorkomen.

Het probleem treedt met name op bij lage buitentemperaturen. In dit geval is er niet per se sprake van een defect van de compressor.

De voertuigen zijn in de regel uitgerust met schotten-compressoren. Door lage temperaturen kan er vloeibaar koudemiddel in de compressor terechtkomen en kort na de motorstart kloppende geluiden veroorzaken.

Na een kort bedrijf wordt er weer gasvormig koudemiddel aangezogen en het geluid verdwijnt.

Hierbij gaat het niet om een technisch defect, maar om een door de constructie en weersomstandigheden veroorzaakt fenomeen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.