Subaru Outback - Plotseling verhoogd stationair toerental | HELLA

Subaru

Outback

Bouwjaar: 2001 – 2003

Forester

Bouwjaar: 2003 – 2004

Plotseling verhoogd stationair toerental.

Als bij de bovengenoemde voertuigen een verhoogd stationair toerental optreedt, kan dat worden veroorzaakt door een defect bij de stelmotor van de cruise control.

De bowdenkabel tussen de stelmotor van de cruise control en de gasklep kan uit de geleiding losraken. Hierdoor kan een verhoogd stationair toerental optreden.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend en de eigenaren van de betroffen voertuigen op de hoogte gesteld.

In de vakgarage wordt de desbetreffende bowdenkabel met een extra geleidingsclip vastgezet om te voorkomen dat de bowdenkabel los kan raken.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.