Service-informatie - Remvoeringslijtage-indicator | HELLA PAGID

Service-informatie

Remvoeringslijtage-indicator

BMW-modelserie F10/F11

Vervanging van de slijtindicators remvoeringslijtage-indicator

Het BMW onderhoudssysteem Condition Based Service (CBS) bewaakt alle voor de bedrijfsveiligheid noodzakelijke systemen. Sensoren en speciale softwareprogramma's bepalen m.b.v. de gebruiksomstandigheden van het voertuig de actuele en toekomstige behoefte aan onderhoud. Geïntegreerd in deze bewaking is ook de slijtage van de remvoeringen van voor- en achteras. Om een probleemloze werking van het CBS-systeem bij de berekening van de sterkte van de remvoering te garanderen, moeten bij vervanging van de schijfremvoeringen ook de slijtindicators van de remvoeringsslijtage-indicator worden vervangen.

Service-intervallen terugzetten

De nieuwe remvoeringen en slijtindicators moeten worden meegedeeld aan de regeleenheid. Dit gebeurt door een reset van de CBS-onderhoudsomvang.

De reset kan met een geschikt diagnoseapparaat of handmatig met het combi-instrument worden uitgevoerd.

CBS-reset met het diagnoseapparaat

Service-reset aan de hand van het voorbeeld met een mega macs 66 diagnoseapparaat.

 1. Diagnoseapparaat aansluiten
 2. Voertuigidentificatie uitvoeren
 3. Contact inschakelen
 4. Functie „Service-reset“ selecteren
 5. Systeem „CBS-remvoeringen“ voor of achter selecteren
 6. Reset uitvoeren

De desbetreffende aanwijzingen van het diagnoseapparaat volgen

Handmatige reset

De handmatige reset gebeurt met de instrumentencombinatie.

Een reset is alleen mogelijk als er geen Check-Control-melding voorhanden is en de boorddatum juist is ingesteld.

 1. Contact inschakelen

Wachten tot tijd en temperatuur worden weergegeven

 1. De dagtraject-resettoets (1) zo lang indrukken tot de 1e serviceomvang op het display verschijnt
 2. Door de toets opnieuw in te drukken wordt de gewenste serviceomvang geselecteerd.

Als er een reset mogelijk is, wordt dit weergegeven als „Reset uitvoerbaar“ (2)

 1. De toets 3 seconden indrukken en de reset starten
 2. Tekstmelding „Reset uitvoeren“ bevestigen door de toets 3 seconden lang in te drukken
 3. De status wordt door een balk en door „Reset bezig“ op het display weergegeven
 4. De reset wordt vervolgens bevestigd als „Reset succesvol“

Belangrijke opmerking!

Om een succesvolle reset uit te kunnen voeren, moeten de volgende instructies in acht worden genomen.

 • Een reset mag pas na de servicemaatregel plaatsvinden
 • Een reset van de remvoeringen is alleen mogelijk met een nieuwe slijtindicator
 • Tijdens de reset moeten onnodige verbruikers zijn uitgeschakeld en mogen er geen andere werkzaamheden aan het voertuig worden uitgevoerd.

In enkele gevallen kan het voorkomen, dat de reset met het desbetreffende diagnoseapparaat op grond van verschillende softwarestanden van de regeleenheid niet wordt herkend. In dit geval moet er een handmatige reset worden uitgevoerd.

Neem in dit verband de onderhouds- en reparatiehandleidingen van de voertuigfabrikant in acht!

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.