Seat Ibiza (KJ) - Atypisch stuurgedrag | HELLA

Seat

Ibiza (KJ)

Bouwjaar: 31/01/2017-13/07/2017

Chassisnummer:..... 000324 -... 029443

Atypisch stuurgedrag

Irritaties in de stuurinrichting

Als het bovengenoemde probleem wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een ontoereikende bevestiging van de stuurkolom.

In dit geval is het mogelijk dat de boutverbinding van de stuurkolom (zie afbeelding) is aangedraaid met een aanhaalmoment dat niet aan de specificaties voldoet.

Dit kan leiden tot inconsistenties in het stuurgedrag.

Oplossing:

Laat het voertuig onmiddellijk in een erkende werkplaats controleren.

Hier wordt het aanhaalmoment van de schroef gecontroleerd en eventueel met het door de fabrikant aangegeven aanhaalmoment (20 Nm + 180°) bevestigd.

De handeling wordt gedocumenteerd met een sticker en het opschrift "45N7" in de uitsparing van het reservewiel.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.