Renault Clio II - Voertuig start niet

Gegevensblad
FabrikantRenault
VoertuigmodelClio II
Motor1,5 L DCI | K9K-712
Bouwjaar2003-2012
SymptoomHet voertuig start niet. Foutcode 4232 "Raildrukregeling"

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid.

Renault Clio II - Voertuig start niet

Als de bovengenoemde fout wordt gedetecteerd, kan een defecte afdichting van de hogedruk-veiligheidsklep een mogelijke oorzaak zijn. Defecte afdichtingen veroorzaken dat de brandstof van de hogedrukzijde wordt afgeleid in de pompbehuizing en in het lagedrukcircuit terechtkomt. Hierdoor kan de brandstofdruk van ten minste 150 bar die nodig is om de motor te starten niet worden opgebouwd.

 

De veiligheidsklep, die in het onderste gedeelte van de hogedrukpomp is gemonteerd, moet worden losgeschroefd om de afdichtingen te controleren. In geval van reparatie moeten beide afdichtingen vervangen worden. Aangezien de voertuigfabrikant geen optie voor reserveonderdelen biedt, moeten de afdichtingen worden aangeschaft bij de pompfabrikant of bij de onafhankelijke onderdelenhandel.

AANWIJZING

Neem in deze situatie altijd de diagnose- en reparatieaanwijzingen van de desbetreffende voertuig- en systeemfabrikant in acht!


Dit vindt u misschien ook interessant

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.