Opel Meriva - Temperatuurregeling interieur | HELLA

Opel

Meriva

Modeljaar: vanaf 2004
met automatische airconditioning

Temperatuurregeling interieur

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat de regeling van de temperatuur in het interieur niet meer mogelijk is.

Er komt alleen nog maar koude of zeer warme lucht uit de ventilatieopeningen.

De oorzaak hiervoor kan een zogenaamde “softwarefout” zijn.

Om dit probleem op te lossen heeft de fabrikant aangepaste software beschikbaar gesteld.

Bij bovengenoemde voertuigen kan het ook gebeuren dat de vooraf ingestelde temperatuur niet permanent wordt aangehouden en het interieur te warm wordt. Ook voor dit probleem kan een software-update de oplossing zijn.

Houd rekening met deze informatie als klanten met klachten komen, met name bij een gebrekkige temperatuurregeling.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.