Opel Corsa - Slecht starten van de motor | HELLA

Opel Corsa-B: Bouwjaar1998 t/m 2000

Opel Corsa-C: Bouwjaar 2001

Slecht starten van de motor,

problemen bij koud starten,

overslaande ontsteking.

Als bij deze auto's de motor niet aanspringt en/of de ontsteking overslaat, kan dit liggen aan problemen met de ontstekingsbougies. Controleer deze en vervang ze zo nodig. In dit geval beveelt de autofabrikant het gebruik van het volgende bougietype aan:

- Ontstekingsbougie, type FGR 8 KQE0

- Aandraaimoment 25 Nm

- Elektrodeafstand 1,35 mm

Een veel voorkomende oorzaak van deze storing is het vaak rijden van korte stukken of het vaak koud starten van de motor.

Storingsverschijnselen en mogelijke oorzaken (aandraaimoment te laag):

- Thermische overbelasting van de midden- en/of massa-elektrode en/of van de isolatorvoet.

- Een gebroken isolatorvoet

- Een beschadigde schroefdraad.

· Thermische overbelasting kan worden veroorzaakt door onjuist aangedraaide bougies. Gevolgschade, zoals defecten aan de midden- en/of massa-elektrode en/of de isolatorvoet door losraken of trillen van de bougie.

Storingsverschijnselen en mogelijke oorzaken (aandraaimoment te hoog):

- De omhulling van de bougie/isolator is losgeraakt of beschadigd tijdens de montage of eerder. Hierdoor "lekt" de bougie.

- Door de trillingen is de eerder beschadigde bougie totaal vernield.

- Door een te hoog aandraaimoment kan de schroefdraad beschadigd raken. (dit kan deels worden opgemaakt uit relatief duidelijke sporen van de bougiesleutel op de zeskant van de bougie).

Opmerking:

Voor gevolgschade aan bijvoorbeeld de motor of de cilinderkop door diverse bougieschade aanvaarden autofabrikanten geen aansprakelijkheid.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.