Opel Corsa - Slecht starten van de motor | HELLA

Opel Corsa-B: Bouwjaar1998 t/m 2000

Opel Corsa-C: Bouwjaar 2001

Slecht starten van de motor,

problemen bij koud starten,

overslaande ontsteking.

Als bij deze auto's de motor niet aanspringt en/of de ontsteking overslaat, kan dit liggen aan problemen met de ontstekingsbougies. Controleer deze en vervang ze zo nodig. In dit geval beveelt de autofabrikant het gebruik van het volgende bougietype aan:

- Ontstekingsbougie, type FGR 8 KQE0

- Aandraaimoment 25 Nm

- Elektrodeafstand 1,35 mm

Een veel voorkomende oorzaak van deze storing is het vaak rijden van korte stukken of het vaak koud starten van de motor.

Storingsverschijnselen en mogelijke oorzaken (aandraaimoment te laag):

- Thermische overbelasting van de midden- en/of massa-elektrode en/of van de isolatorvoet.

- Een gebroken isolatorvoet

- Een beschadigde schroefdraad.

· Thermische overbelasting kan worden veroorzaakt door onjuist aangedraaide bougies. Gevolgschade, zoals defecten aan de midden- en/of massa-elektrode en/of de isolatorvoet door losraken of trillen van de bougie.

Storingsverschijnselen en mogelijke oorzaken (aandraaimoment te hoog):

- De omhulling van de bougie/isolator is losgeraakt of beschadigd tijdens de montage of eerder. Hierdoor "lekt" de bougie.

- Door de trillingen is de eerder beschadigde bougie totaal vernield.

- Door een te hoog aandraaimoment kan de schroefdraad beschadigd raken. (dit kan deels worden opgemaakt uit relatief duidelijke sporen van de bougiesleutel op de zeskant van de bougie).

Opmerking:

Voor gevolgschade aan bijvoorbeeld de motor of de cilinderkop door diverse bougieschade aanvaarden autofabrikanten geen aansprakelijkheid.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.