Opel Corsa-D - Dimlicht: H7-lamp vervangen | HELLA

Opel

Corsa-D

Bj.: 2006-2014

Dimlicht: H7-lamp vervangen

De halogeenlamp van het dimlicht rechts (passagierszijde) vervangen:

Werkstappen:

- Luchtaanzuigbuis demonteren (afb. 1);

Afb.1

- Bevestigingsklem (afb. 2) van de aanzuigslang losmaken.

Afb. 2

- Luchtfilterhuis (afb. 3) uit de beugels losmaken en vervolgens 90° kantelen.

Afb. 3

- Borgklem ontgrendelen (afb. 4)

- Afdekkap van de koplamp verwijderen (afb. 5)

Afb. 4 Afb. 5

- Aansluitstekker lostrekken. (afb. 6)

Afb. 6

- Gloeilamp verwijderen, (afb. 7) zie vergrendelnokken.

Afb. 7

- Nieuwe gloeilamp in de uitsparing plaatsen (afb. 8) en vastklikken/vastklemmen (afb. 7).

- Aansluitstekker aansluiten.

- Afdekkap van de koplamp correct plaatsen en borgklem vergrendelen.

- Luchtfilterhuis en aanzuigslang weer monteren.

Afb. 8

De halogeenlamp van het dimlicht links (bestuurderszijde) vervangen:

Werkstappen:

- Vulslang/reservoir van ruitensproeiersysteem demonteren.

- Afdekkap van koplampbehuizing verwijderen.

- Borgklem ontgrendelen.

- Kabelboomstekker lostrekken.

- Gloeilamp zoals aan rechterzijde ontgrendelen en verwijderen.

- Nieuwe gloeilamp in de uitsparing plaatsen en vastklemmen.

- Montage in omgekeerde volgorde.

- Werkingscontrole uitvoeren.

- De afstelling van de koplamp controleren en indien nodig de juiste afstelling uitvoeren.

Afb. 9

Aanwijzing:

Lampen moeten altijd paarsgewijs worden vervangen – dit geldt vooral voor het dim- en grootlicht.

Hella H7 halogeenlamp(en)

- 8GH 007 157-121

- 8GH 007 157-451

- 8GH 007 157-471

- 8GH 007 157-551

- 8GH 178 560-491


 

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.