Onderhoudsinstructies remsysteem 'Velgenreiniger' | HELLA PAGID

Mogelijke effecten van velgenreiniger op het remsysteem

Bij het gebruik van velgenreiniger is zoals bij alle reinigingsmiddelen de gebruikelijke zorgvuldigheid geboden. Door het spaarzaam en gericht opbrengen van de velgenreiniger wordt voorkomen dat dit product in contact komt met de remschijf en het remsysteem.

De bestanddelen van dit reinigingsmiddel kunnen beschadiging van het remsysteem, een minder goede werking van de remmen en een blijvende vermindering van het remcomfort tot gevolg hebben.

Aanbeveling

Doseer het product zorgvuldig, want minder

is in dit geval meer.

Gebruik velgenreinigers die worden opgebracht met een kwast, borstel of spons. Sprays verspreiden zich sterker.

Tip

Wanneer er bij de behandeling van de velgen reinigingsmiddel op de remschijf terechtkomt, moet de remschijf grondig worden afgespoeld met koud water. Door herhaaldelijk remmen tijdens het normale rijden wordt de remschijf weer schoon.

Ditzelfde geldt bij het bezoeken van autowasstraten.

Het gebruik van de wasstraat moet direct na het behandelen van de velgen plaatsvinden.

De concentratie van het reinigingsmiddel wordt door het water verdund, waardoor dit vrijwel geen invloed heeft op het remgedrag. Natte remmen werken gewoonlijk na een paar keer remmen weer volledig.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.