Mitsubishi Outlander III - Accu wordt slechts onvoldoende geladen, voertuig kan stil blijven liggen | HELLA

Mitsubishi

Outlander III

Bouwjaar: 2014 – 2015

Plug-in-hybride

Accu wordt slechts onvoldoende geladen, voertuig kan stil blijven liggen

Als het bovengenoemde probleem wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een onvoldoende opgeladen startaccu. Door verschillende specificaties van het motorregelapparaat en het PHEV (plug-in hybrid electric vehicle)-regelapparaat, kan de communicatie tussen de genoemde regelapparaten gestoord zijn.

Dit kan leiden tot het onvoldoende opladen van de startaccu.

Aanwijzing:

componenten onder hoogspanning.

Voorafgaand aan werkzaamheden aan hoogvoltcomponenten (HV) moet altijd het volledige boordnet spanningsvrij worden geschakeld. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die over de juiste kwalificaties beschikken (technici die gespecialiseerd zijn in werkzaamheden aan intrinsiek veilige HV-systemen in motorvoertuigen).

Oplossing:

In een geautoriseerde werkplaats een software-update van de regelapparaten en een vervanging van de bougies uit laten voeren.

Interne actiecode: R30331 11

De actie wordt in het onderhoudsboekje genoteerd.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.