Mazda CX5 - Het entertainmentsysteem schakelt niet uit, de centrale vergrendeling reageert niet | HELLA

Mazda

CX5

Bouwjaar: 2012 - 2016

Alle modellen met automatische transmissie

Het entertainmentsysteem schakelt niet uit, de centrale vergrendeling reageert niet.

In dit geval klaagt de klant dat het bovengenoemde probleem zich voordoet na het verwijderen van de autosleutel.

Als de versnellingskeuzeschakelaar in de stand "P" staat, herkent het systeem de parkeerstand niet.

In dit geval is de parkeerpositieschakelaar defect en moet deze worden vervangen.

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de voertuigfabrikant) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

Opmerking

Neem in dit verband altijd de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht en houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd!

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.