Mazda 6 - Storing compressor | HELLA

Mazda

6 (GG/GY)

Bouwjaar: 2002-2008

Motor: 2,0 Di

Storing compressor

Wanneer er bij bovengenoemde voertuigen een storing van de compressor optreedt, moet de voedingsspanning van de magneetkoppeling gecontroleerd worden.

De elektrische leiding voor de voedingsspanning (+) van de magneetkoppeling wordt in het bereik van het motorblok naar de compressor geleid.

In de stekkerbehuizing (afbeelding) kan door het binnendringen van water corrosie optreden. Dit leidt tot contactproblemen resp. een spanningsdaling.

Om dit probleem op te lossen moet de beschadigde elektrische verbinding worden vervangen.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.