Mazda 3 - Weergave voor buitentemperatuur | HELLA

Mazda

3

Bouwjaar: 2006-2009

Met automatische airconditioning

Weergave voor buitentemperatuur

Bij bovengenoemde voertuigen kan de weergave voor de buitentemperatuur vanzelf op een andere eenheid worden ingesteld.

In de weergave-eenheid van het bedieningspaneel voor de airconditioning kan de weergegeven temperatuurwaarde (°C/°F, zie de tekening) door het loskoppelen van de spanningsvoorziening op een andere eenheid worden ingesteld. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat de accu voordien leeg is geweest, is losgekoppeld of vervangen. Ook valt te denken aan een zekering die is vervangen.

Om de weergave van de omgevingstemperatuur weer op de gewenste eenheid (°F/°C) in te stellen, dient u als volgt te werk te gaan:

- Contact inschakelen en wachten tot de omgevingstemperatuur wordt weergegeven

- Radio/audiosysteem inschakelen

- “Power-toets” indrukken en ingedrukt houden en vervolgens tevens de “Media-toets” indrukken en 5 seconden ingedrukt houden

- “Media-toets” en daarna de “Audio-toets” loslaten

- Contact uit- en inschakelen


Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.