Mazda 3 / 6 / CX5 - Airconditioning zonder vermogen | HELLA

Mazda

3 / 6 / CX5

Bouwjaar: 2013 - 2016

Airconditioning zonder vermogen

Koudemiddelverlies

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan er vermogensverlies optreden van het aircosysteem. Gedeeltelijk zit er geen koelmiddel meer in het systeem.

De oorzaak kan een defecte verdamper zijn. Voordat deze door een aangepaste versie wordt vervangen, dient men er echter zeker van te zijn dat het verlies van het koelmiddel daadwerkelijk door de verdamper wordt veroorzaakt.

Hiervoor kan het airconditioningsysteem bijvoorbeeld met testgas worden gevuld. Met behulp van een elektronische lekdetector

kunnen alle leidingen en aansluitingen dan worden gecontroleerd op lekken.

Deze informatie geldt voor de volgende voertuigen:

Mazda 3 t/m chassisnr.: JM1BMMxxxxxxxxxx346088

Mazda 6 t/m chassisnr.: JM1GJxxxxxxxxxxxx480633

Mazda CX-5 t/m chassisnr.: JM3KExxxxxxxxxx802941

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.