Jeep Commander - Functiestoring luchtrecirculatieklep | HELLA

Jeep

Commander

Bouwjaar: 2006

Met handbediend aircosysteem

Functiestoring luchtrecirculatieklep

Knipperende AC-toets

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het functiedisplay van de AC-toets (afbeelding) bij hogere snelheid beginnen te knipperen. Bovendien wordt de luchtrecirculatieklep continu geopend en gesloten, wat vaak door een piepend geluid wordt opgemerkt.

De fout moet in dit geval niet in het circulatieluchtsysteem maar in het gebied van de klepbesturing worden gezocht. Door de bedieningseenheid (afbeelding) te vervangen wordt het probleem vaak opgelost.Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.