Ford Focus - Verlies van motorvermogen | HELLA

Ford

Focus

Bouwjaar: 2004 - 2011

Motor 1,6 16V (HXDA)

Verlies van motorvermogen.

Oplichten van motorcontrolelampje.

Als de bovenstaande storing door de klant wordt gemeld, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte gasklepsensor. De volgende storingscodes kunnen zijn opgeslagen in het storingsgeheugen van het systeem 'Motor' doordat de gasklepsensor onaannemelijke waarden heeft doorgegeven aan de motorregeling.

Storingscode staat voor:

- P2119, `Gasklep loopt zwaar`.

- P2135, `Gaskleppotentiometer,

gaspedaalsensor`.

- P2176, `Gasklepsysteem, vrijloop,-

uitgangspositie niet geregistreerd`.

De volgende aanvullende controles dienen te worden uitgevoerd met betrekking tot de opgeslagen storingscodes. Controleer het gasklephuis (gasklep handmatig 3 tot 5 keer bewegen en controleren of hij terugspringt tot net voor de gesloten stand). Inspecteer de kabelboom op beschadigingen en de stekkers en contacten op corrosie. Vervang eventueel alle componenten (zie de tabel voor het overzicht van reserveonderdelen). Het aandraaimoment van de bevestigingsschroeven is 1,6 Nm.

RO-nr. Reserveonderdelen (RO)

1 stuk: 1483794 gasklepsensor (afb.1)

1 stuk: 1482537 kabelboom (16V).

1 stuk: 1482539 kabelboom (Ti-VCT).

1 stuk: 1483795 gasklephuis

(indien nodig)

4 stuks: 1362990 schroef.

Afb. 1

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.