Ford Focus - Motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

Ford

Focus 1,6 16V

Focus C-Max 1,6 16V

met motorcode HWDA

Bouwjaar vanaf 05-05 tot en met 01-07

Motorcontrolelampje gaat branden

Wordt de bovenstaande storing als probleem gemeld door de klant, kan een defecte gaskleppotentiometer en/of een gecorrodeerde aansluitstekker de oorzaak zijn. De storing kan ook merkbaar worden door een aanzienlijk tekort aan vermogen. De volgende foutcodes kunnen zijn opgeslagen:

P2119:

gaskleppositiesensor/gasklepfout

P2135:

PCM / gasklep-/gaspedaalsensor- / schakelaar A/B spanningsverhouding

P2176:

PCM /elektronische gasklep/aanpassingsfout

In dat geval als volgt te werk gaan:

- Stekkercontact van gaskleppotentiometer reinigen.

- Zijn de contacten vernield, moet de potentiometer (Ford artikelnr. 1483794) worden vervangen.

- Hiervoor het gasklephuis demonteren en een nieuwe potmeter inbouwen.

- Gangbaarheid van de gasklep controleren. Hiervoor de gasklep enkele keren met de hand bedienen. De klep moet na het loslaten soepel en snel terugkeren naar de uitgangspositie. Is dit niet het geval, moet de gasklep gangbaar gemaakt worden of moet evt. het gasklephuis worden vervangen (Ford artikelnr. 1483795).

- Na de reparatie het foutgeheugen wissen en de motor controleren op een probleemloze werking.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.