Fiat Punto 199 - Motor slaat af of start niet

Gegevensblad
FabrikantFiat
VoertuigmodelPunto 199
Motor1.2i achtklepper
Bouwjaar2014– 2018
SymptoomMotor slaat af of start niet

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid.

Fiat Punto 199 - Motor slaat af of start niet

Bij bovengenoemde voertuigen kan een kabelbreuk in de kabelboom van de motor ertoe leiden dat de motor tijdens het rijden niet meer aanslaat of afslaat.

 

Om dit te verhelpen, moet de kabelboom die van de motorbesturing naar de bobine of de injectors loopt, worden gecontroleerd(afb. 1). Daartoe moet de isolatie worden verwijderd. Let hierbij vooral op de krimpkousen. Door trillingen kunnen de kabels op dit punt breken(afb. 2).

AANWIJZING

Het foutgeheugen kan diverse foutcodes bevatten die betrekking hebben op de ontsteking of injectoren. De fout treedt vaak sporadisch op.


DIT VINDT U MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.