Fiat Grande Punto - Startmotor werkt niet | HELLA

Fiat

Grande Punto (199)

Motor: 1.2 i (48 kW)

Startmotor werkt niet

Motor start niet

Bij bovenstaande voertuigen kan een defect startrelais ervoor zorgen dat de motor niet tornt, resp. aanslaat.

Het relais dat de startmotor aanstuurt blijft soms 'hangen'. Daardoor wordt de startmotor niet aangestuurd.

In het foutgeheugen wordt daarbij vaak foutcode P0657 (accuspanning voor/na het hoofdrelais; storing voedingsspanning) opgeslagen.

Als oplossing moet de zekering (30 A) en het relais voor de aansturing van de startmotor worden gecontroleerd en evt. vervangen. Zekering en relais bevinden zich in de zekeringkast in de motorruimte.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.