Citroën Evasion/ Synergie - Motordiagnoselampje brandt | HELLA

Citroën

Evasion/ Synergie

2,1 turbodiesel

Motor P8C

Verlies van motorvermogen, motordiagnoselampje brandt.

Als er sprake is van verlies van het motorvermogen en het motordiagnoselampje brandt, kan een niet correct geplaatste of bevestigde remlichtschakelaar de oorzaak zijn. Hierdoor kan de remlichtschakelaar vanwege grote maattoleranties in de uitsparing schuiven. De regeleenheid kan hierdoor tegelijkertijd de informatie “versnellen en remmen” ontvangen. Maar omdat de regeleenheid deze informatie niet gelijktijdig kan verwerken, schakelt de motor in de noodloop over.

Zet de remlichtschakelaar in de juiste positie en bevestig deze. Neem hierbij de demontage- en montage-instructies van de voertuigfabrikant in acht.

Controle rempedaalschakelaar (zie afbeelding 1).

1 en 2 (richtwaarde rempedaal vrijgegeven) ∞ Ω

1 en 2 (richtwaarde rempedaal ingetrapt) 0 Ω

Afbeelding 1.

.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.