Chevrolet Volt - Extra verbrandingsmotor slaat aan bij lege accu (vergiftigingsgevaar) | HELLA

Chevrolet

Volt

met Range Extender

Bouwjaar: vanaf 2010

Extra verbrandingsmotor slaat aan bij lege accu (vergiftigingsgevaar)

Bij het parkeren van een elektrische auto wordt een waarschuwingstoon weergegeven als het systeem (de elektromotor) nog actief is.

Als men deze waarschuwing negeert en het systeem niet uitschakelt, slaat de Range Extender (actieradiusvergroter) automatisch aan (zodra de accu leeg is).

Omdat de Range Extender een verbrandingsmotor is, kan dit levensgevaarlijk zijn (koolmonoxidevergiftiging), vooral wanneer het voertuig in een afgesloten ruimte (garage) geparkeerd is.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de merkdealer wordt bij de betroffen voertuigen een software-update uitgevoerd.

De gewijzigde software zorgt ervoor dat de Range Extender niet te lang in bedrijf blijft.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.