BMW Mini-Cooper - Defecte brandstofmeter | HELLA

Mini

BMW-Mini-Cooper

Alle modellen vanaf 06/2001 tot 11/2006

Defecte brandstofmeter

Als er bij de bovengenoemde auto's wordt geklaagd over onjuiste weergave van het brandstofniveau of uitval van de brandstofmeter, wordt de storing mogelijk veroorzaakt door de brandstofniveausensor (brandstoftoevoereenheid).

De storing wordt mogelijk in deze component (eenheid) veroorzaakt door verontreiniging van de weerstandsbaan van de brandstofsensor.

Storingsbeeld:

De brandstofmeter geeft niet het juiste brandstofniveau aan, hoewel de tank vol is.

Om de brandstoftoevoereenheid te controleren, moet de achterbank worden verwijderd. Vervolgens moet de brandstoftoevoereenheid uit de tank worden gedemonteerd en moet de elektrische werking worden gecontroleerd.

Tevens moet de vlotterarm worden geïnspecteerd (mogelijk mechanisch verbogen) en de werking ervan worden gecontroleerd.

In geval van afwijkingen moet de brandstofsensor (brandstoftoevoereenheid) worden vervangen door de gewijzigde versie van de fabrikant.

Brandstofniveausensor:

Reserveonderdeelnr.: 16.146.761.353Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.