Audi TT - Trillingen en geluid | HELLA

Audi

TT

Bouwjaar: 2004-2005

Chassisnr.: 8N*41015239 - 8N*51004029

Trillingen en geluid

Onvoldoende capaciteit van het aircosysteem

Verschillende condensators

Bij de bovengenoemde voertuigen kunnen er wanneer de airco is ingeschakeld, trillingen te voelen en geluiden te horen zijn.

Deze treden meestal op bij een toerental van ca. 3500/min en dringen door tot in het voertuiginterieur. Als mogelijke oorzaak kan worden gedacht aan overvulling van de airco.

Een ander probleem kan zijn dat de airco bij hoge buitentemperaturen onvoldoende capaciteit heeft. Dit wordt soms veroorzaakt door een te geringe hoeveelheid koelmiddel.

In beide gevallen moet speciale aandacht worden besteed aan de condensator. Zowel de voertuigfabrikant als de vrije onderdelenmarkt gebruiken twee verschillende condensators (dieptemaat 16 mm en 20 mm, zie de tekening). Door de voertuigfabrikant is er tot en met chassisnr. 8N-5-005-947 een condensator (1J0820413N) met een dieptemaat van 20 mm gebruikt en vanaf chassisnr. 8N-5-005-948 een condensator (8N0820411N) met een dieptemaat van 16 mm.

De juiste koelmiddel-vulhoeveelheden zijn de volgende:

dieptemaat 20 mm = 750 g / dieptemaat 16 mm = 650 g

Aanwijzing: sommige vrije onderdelenleveranciers bieden slechts één condensatoruitvoering aan voor alle modellen. De vulhoeveelheid moet dan eventueel worden aangepast.

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.