Audi A6 - Uitlaatgascontrolelampje is geactiveerd | HELLA

Audi

A6

Bouwjaar: 1998 tot 2003

1,9 TDI met VTG-turbocompressor

Uitlaatgascontrolelampje is geactiveerd,

onvoldoende motorvermogen.

Als bij deze voertuigen het motorvermogen onvoldoende is en het uitlaatgascontrolelampje brandt, kan tevens een van de volgende foutcodes aanwezig zijn.

P1550 “afwijking laaddruk”

P1556 “grenswaarde laaddruk niet bereikt”

P1557 “grenswaarde laaddruk overschreden”

Controleer als eerste de laadrukklep van de turbocompressor en de onderdrukleiding.

Ook kan corrosie op de verbindingsstangen van de VTG-turbocompressor (variabele turbinegeometrie) problemen veroorzaken. Door corrosie is het mogelijk dat de stangen soms klemmen of zich compleet vastzetten, waardoor de positie van de afzonderlijke schoepen niet of vertraagd aan de belastingstoestand wordt aangepast. Als tijdens een visuele controle blijkt dat de stangen sterk gecorrodeerd zijn, dan moet een actuatortest met mega macs uitgevoerd worden. De stangen moeten in het gehele werkgedeelte, van aanslag tot aanslag, soepel en vrij kunnen bewegen.

De stangen kunnen met roestoplosser en een aansluitende behandeling met smeervet weer bruikbaar gemaakt worden. In hardnekkige gevallen moet de hele turbocompressor vervangen worden. Neem hierbij de demontage- en montage-instructies van de voertuigfabrikant in acht.

Belangrijke veiligheidsinstructie De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.