Audi A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT - Vermogensverlies verwarming/airconditioning | HELLA

Audi

A4/A5/A6/A7/Q5/Q7/TT

Bouwjaar: 2011 - 2014

Vermogensverlies verwarming/airconditioning

Als er bij de bovengenoemde voertuigen vermogensverlies van de verwarming en/of de airconditioning optreedt, wordt dat mogelijk veroorzaakt doordat er water in de kabelbundel terecht is gekomen.

Als gevolg van defecte koelmiddelregelkleppen (verwarming, versnellingsbak) kan er koelmiddel weglopen en in de stekkers en de bedrading terechtkomen. Dit heeft elektrische storingen en corrosie tot gevolg. Vaak doen zich daarnaast nog andere storingen voor:

  • Koelmiddelwaarschuwingslampje licht op
  • Motortemperatuur hoog
  • Motor draait in het noodloopprogramma
  • Storingscode P2753/P2755

Om dit probleem te verhelpen, moeten alle koelmiddelkleppen met de bijbehorende stekkers en elektrische leidingen worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.

Het probleem kan zich voordoen bij de volgende voertuigtypes:

Model: Bouwjaar:

A8

2010 - 2013

Q7

2011 - 2013

A5 Cabriolet

2012 - 2014

TT

2012 - 2014

A4

2012 - 2014

Q5

2012 - 2014

A5

2012 - 2013

A6/A7

2012 - 2013

Belangrijk veiligheidsadvies
De volgende technische informatie en praktijktips zijn door HELLA opgesteld om werkplaatsen professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor vakpersoneel dat hiervoor is opgeleid.

Reproductie, verspreiding, verveelvoudiging, exploitatie, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan zijn uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits de bron wordt vermeld. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.